Hot line 1: 093.1474.366 Hot line 2: 093.4193.758
information @joytrip.vn
Hot line 1: 093.1474.366 Hot line 2: 093.4193.758
information @joytrip.vn

Quy trình thanh toán

1. Đặt tour trên website
2. Joytrip gọi xác nhận
3. Bạn thanh toán chuyển khoản hoặc giao dịch tại văn phòng giao dịch

Có lỗi xảy ra khi bạn thực hiện yêu cầu.

Back to Home Page