Hot line 1: 093.1474.366 Hot line 2: 093.4193.758
information @joytrip.vn
Hot line 1: 093.1474.366 Hot line 2: 093.4193.758
information @joytrip.vn

Nhật Bản

Nb1

TOUR NHẬT BẢN KANSE – KYOTO – OSAKA – KOBE – NARA – FREE DAY 4N4D

21,980,000Đ
4 Ngày 4 đêm
Khởi hành : Tháng 6-12
Tân sơn nhất (Bay VJ)
0
Nhật.bìa

TOUR NHẬT BẢN NARITA – TOKYO – HÁI TRÁI CÂY – YAMANASHI – NAGOYA 5N4D

28,890,000Đ
5 Ngày 4 đêm
Khởi hành : Tháng 5
Tân sơn nhất (Vietnam airlines)
0
Giảm giá

TOUR HOT RỰC RỠ SẮC HOA NHẬT BẢN 2019 (4N3D-VN)

19,490,000Đ18,880,000Đ
4 Ngày 3 đêm
Khởi hành : Tháng 7- 9
Tân sơn nhất (VN)
0
Giảm giá

TOUR NHẬT 5N4Đ TOKYO – OWAKUDANI -YAMANASHI – FUJI – IBARAKI

28,880,000Đ28,550,000Đ
4 Ngày 3 đêm
Khởi hành : Tháng 5
Tân sơn nhất (All Nippon Airways 5*)
Chỗ trống 32
0
tokyo
Giảm giá

Tour Nhật 4N3Đ TOKYO – OWAKUDANI – YAMANASHI – FUJI

23,990,000Đ22,500,000Đ
4 Ngày 3 đêm
Khởi hành : Tháng 5
Tân sơn nhất (All Nippon Airways 5*)
Chỗ trống 32
0