Hot line 1: 093.1474.366 Hot line 2: 093.4193.758
information @joytrip.vn
Hot line 1: 093.1474.366 Hot line 2: 093.4193.758
information @joytrip.vn

Singapore

Du Lich Singapore 4n3d

TOUR SINGAPORE – MALAYSIA 4N3D

8,580,000Đ
4 Ngày 3 đêm
Khởi hành : Tháng 6 - 8
Tân sơn nhất (Bay Jetstar.BL & Air asia.AK)
0
Sing1

TOUR SINGAPORE- INDONESIA – MALAYSIA (6N5Đ)

11,990,000Đ
6 Ngày 5 đêm
Khởi hành : Tháng 6-12
Tân sơn nhất (Bay VJ/TR)
Chỗ trống 35
0
Sing
Giảm giá

TOUR 4N3D SINGAPORE – SEA AQUARIUM – 1 NGÀY TỰ DO

10,200,000Đ9,890,000Đ
4 Ngày 3 đêm
Khởi hành : Tháng 6 - 8
Tân sơn nhất (BAY VJ)
0
Batu
Giảm giá

TOUR SINGAPORE – MALAYSIA 5N4D

11,190,000Đ10,799,000Đ
5 Ngày 4 đêm
Khởi hành : Tháng 6 - 8
Tân sơn nhất (BAY TR.OD)
0
Singapore Part02 1608 6
Giảm giá

TOUR SINGAPORE – MALAYSIA 4N3D

9,190,000Đ8,890,000Đ
4 Ngày 3 đêm
Khởi hành : Tháng 6 - 8
Tân sơn nhất (BAY TR.OD)
0